Tiếng Việt- Vietnamese

Chào mừng!

MaineHealth cung cấp các dịch vụ thông dịch miễn phí. Để được hỗ trợ, vui lòng gọi điện cho tổ chức MaineHealth được trên thuận tiện nhất cho quý vị.

MaineHealth Organization  City  
Franklin Community Health Network  Farmington, ME 207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus  Damariscotta, ME 207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus  Boothbay Harbor, ME 207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare  Portland, ME 1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home  Saco, ME 1-844-220-5901
Maine Medical Center  Portland, ME 207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital  North Conway, NH 603-356-5461 ext. 2120
NorDx  Portland, ME 207-396-7830
Pen Bay Medical Center  Rockport, ME 207-301-8000
Southern Maine Health Care  Biddeford, ME 207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
Spring Harbor Hospital  Westbrook, ME 1-844-292-0111
Waldo County General Hospital  Belfast, ME 207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital  Norway, ME 207-743-5933

Notice of Nondiscrimination

MaineHealth và tất cả các tổ chức thành viên của mình tuân thủ các luật liên bang hiện hành và không loại bỏ hay đối xử khác biệt với mọi người chỉ vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, hay giới tính.

Patient Rights & Privacy

Thông báo Thực hành Quyền riêng tư